Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) pro web Smartory.cz

Provozovatel: Multiplex store s.r.o.
Útulná 507/15
108 00 Praha 10
IČO: 01945033
DIČ: CZ01945033


Úvod

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak Multiplex store s.r.o. (dále jen „my“ nebo „náš“) shromažďuje, používá a chrání vaše osobní údaje při používání webových stránek http://smartory.cz (dále jen „web“).

1. Shromažďované osobní údaje

Prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu shromažďujeme následující osobní údaje:

  • Emailová adresa
  • Telefonní číslo

Tyto údaje jsou nezbytné pro možnost spojení se s vámi v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím formuláře.

2. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem:

  • Odpovědi na vaše dotazy nebo požadavky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který udělujete odesláním kontaktního formuláře.

4. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. Nepoužíváme Google Ads, Google Analytics ani žádné jiné nástroje třetích stran pro analýzu nebo marketing.

5. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy.

6. Vaše práva

V souladu s nařízením GDPR máte následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu nepřesných údajů
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud chcete uplatnit svá práva nebo máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na emailové adrese: [váš email].

7. Zabezpečení osobních údajů

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů proti ztrátě, zneužití a neoprávněnému přístupu.

8. Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Jakékoli změny zveřejníme na této stránce a v případě významných změn vás budeme informovat e-mailem.


Datum poslední aktualizace: 06.07.2024

Multiplex store s.r.o.
Útulná 507/15
108 00 Praha 10
IČO: 01945033
DIČ: CZ01945033